Management By Art – mer människa, bättre ledare

Management By Art är en samtalsplan mellan erfarna ledare och inspirerande tänkare och kulturpersonligheter. Målet med programmet är att bidra till fortsatt ledarutveckling och att undvika den återvändsgränd som många erfarna ledare upplever efter att ha genomgått det mer etablerade och traditionella utbudet av ledarskapsutbildningar.

Utgångspunkten är att näringslivet står inför omfattande förändringar, där kreativ idéutveckling blir avgörande för överlevnad. Bildning och en bredare utsiktsplan bidrar till att bättre möta komplexa situationer och skapa uthållig framgång.

Ambitionen med Management By Art är att konsten och kulturen ska få en given plats i deltagarnas ledarskapsgärning och liv och att deltagarna genom personlig utveckling ska kunna ta ut en relevant och uthållig riktning för den längre resan som ledare.

 

Deltagarnas utvärdering 2016: Helhetsbetyg 9,1p/10p

Deltagarnas utvärdering 2015: Helhetsbetyg 9,3p/10p

Följ oss på Twitter:
@ManagementByArt

 

fjader2